Persoonlijk Ondernemerschap geeft Power!
Complimenten
Op 17 maart jl. heb ik weer een inspirerende spreekshow verzorgt voor medewerkers van de gemeente Arnhem. De spreekshow rondom het thema Persoonlijk Ondernemerschap was de tweede in de reeks van drie spreekshows rondom de thema’s flexibiliteit, persoonlijk ondernemerschap en kennisdeling. Super leuk om mensen weer te inspireren zichzelf te ontplooien in een sterk veranderende omgeving. Er is weer veel gelachen, mooie kennis uitgewisseld, interessante vragen gesteld en ook veel geoefend. Want Persoonlijk Ondernemerschap betekent naast een persoonlijke visie ontwikkelen ook een mindset creëren waarin je het laat zien aan jezelf en je omgeving.  Dit is voor iedereen leerzaam. Lees hier wat het is? Wat de dualiteit is van werknemer zijn en persoonlijk ondernemerschap laten zien. Hoe je dit praktisch vertaald naar je werk en je leven?

Persoonlijk Ondernemerschap SpreekshowPersoonlijk Ondernemerschap is een actief werkwoord. Mijn conclusies na de training van gisteren zijn als volgt. In mijn beleving is persoonlijk ondernemerschap veel meer een mindset die je voor jezelf creëert. Robert Kyosaki, de schrijver van Rich Dad, Poor Dad, onderscheid ook vier typen mensen. Zij die gaan voor veiligheid (de werknemers). zij die gaan voor vrijheid (de ZZP-ers), zij die gaan voor risico nemen (de ondernemers) en zij die gaan voor multiplier (de investeerders). Allen hebben een andere waarde, daarmee een andere mindset en vertonen daarom ook ander gedrag in denken en handelen.

Persoonlijk Ondernemerschap binnen de gemeente

Inspirerende spreker Wout PlevierHet is ook interessant om persoonlijk ondernemerschap binnen een gemeente te ontwikkelen. Enerzijds vraagt de maatschappij wel om een meer pro actieve organisatie met een pro actieve houding, anderzijds is een gemeente altijd een veilige omgeving geweest. Nu gebeurt er van alles en gaat men in beweging en veranderen er veel zaken. Het is vanuit MT dan zaak om een duidelijke visie en strategie neer te zetten, die past bij de toekomst, zelf het goede voorbeeld te geven van uiting van de nieuwe waarden en mensen te begeleiden en faciliteren om mee te bewegen.
Vanuit de medewerker is het zaak om zich meer te gaan ontwikkelen. Zelf de persoonlijke grip te pakken op ontwikkeling van zichzelf. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het algemene startpunt voor elke mens is bewustzijn vergroten wat persoonlijk ondernemerschap voor jou inhoudt. En dan te kijken welk doel je wilt bereiken, welke talenten je daarvoor aanschakelt, hoe je jouw bezieling elke dag kunt voelen en hoe je vitaal blijft door de juiste routine en balans te vinden. Die routine ontwerp jij en dat doe je ook echt een keer bewust. Het zorgt ervoor dat jij in de beste flow kunt komen van leven en werken.

Wat hebben deelnemers aan de spreekshow Persoonlijk Ondernemerschap gedaan?

Inspirerende sprekerIn de spreekshow heb ik deelnemers daarom laten nadenken over wat zij verstaan onder persoonlijk ondernemerschap, de kwaliteiten, talenten en gedragingen die daarbij horen. De grondregel is dat je hierbij van binnen naar buiten dient te kijken. Dus ga meer nadenken over wat jouw drijfveren zijn, wie jij dan dient te zijn, welke waarden en normen je dan nodig hebt, waar je dan in dient te geloven (overtuigingen), welke talenten daar dan bij passen en aangeschakeld dienen te worden. en het belangrijkste: wat je dan besluit concreet meer, minder en niet meer te gaan doen. Daardoor ben jij in staat jezelf en je omgeving positief te beinvloeden en dan is er maar een credo: kom je afpsraken naar jezelf en anderen hierin na. Dit is geen keuze maar een beslissing. Een keuze laat opties open, een beslissing heeft de redenen al afgewogen en commiteert zich daar nu aan. En beslissingen zijn belangrijk. Er zijn namelijk drie beslissingen die jouw toekomst bepalen:
 1. De beslissing waar jij besluit je op te gaan focussen.
 2. De beslissing welke betekenis jij aan de beslissing en de daaraan vasthangende gevolgen zult geven.
 3. De beslissing wat jij vervolgens precies concreet er aan gaat doen.

Mijn advies aan jou

Mijn advies is neem hiervoor ook de tijd. Je kunt niet goed duurzaam oogsten zonder eerst te zaaien, te verzorgen en te evalueren of het de goede kant op gaat. In die zin is het belangrijk om bij tijd en wijle er eens bij stil te staan. Onder Concreet kun je dit doen door 10 minuten aan het begin, in het midden en aan het einde te reserveren om te evalueren: hoe het met jou gaat, hoe het met jouw plan en routine gaat, of je nog de belangrijke niet urgente zaken nastreeft en opvolgt, of je nog in de juiste routine handelt.

Een vervolgopdracht

Voor het vervolg is de opdracht voor hen en nu ook stiekem voor jou: maak de openstaande twee opdrachten. Teken eens jouw positie t.a.v. persoonlijk ondernemerschap en onderzoek hoe jij, persoonlijk ondernemerschap, jouw doel en jouw positie als medewerker zich tot elkaar verhouden. Ten slotte breng jouw persoonlijke talenten eens in kaart. Bespreek dit met een collega en zet dan eens 1 babystap om jouw persoonlijke ondernemerschap een week lang meer te laten zien. Gebruik de volgende formulieren hiervoor>>

Wil je in tijd ook nog stappen zetten dan mag je dit nog extra doen

Gebruik een week lang mijn 1-pagina productiviteitsplanner om aan het begin van jouw dag (liefst geschreven) jouw dag en daarmee je focus in kaart te brengen. Download het formulier hier>>
Volg daarbij de volgende route:
 1. Breng je belangrijkste en niet urgente taken in kaart. Kijk vervolgens naar welke mensen je dient uit te reiken om je bij jouw belangrijke taken en projecten te helpen. Zet vervolgens mensen in gang die iets aan je dienen op te leveren. Breng vervolgens maximaal drie projecten met babystapjes in kaart.
 2. Start dan de dag. Werk van onder naar boven. Deze ene pagina is jouw basis waarmee je jouw omgeving informeert waar je mee bezig bent en die je ook gebruikt om te raadplegen voordat je ergens op toezegt.
 3. Dus start dan eerst met jouw belangrijke en niet urgente prioriteiten daarna jouw belangrijke urgente projecten..
 4. Dan de mensen waar je naar uit dient te reiken.
 5. Vervolgens mensen in gang zetten.
 6. Lees dan rond 10.30 uur pas je mail en scan en skim eerst op belang: niet – nu – later. Niet gooi je weg. Later zijn meerdere handelingen en kost meer tijd dus plan je in een tijdseenheid bij elkaar in. Nu, handel je in 30 minuten direct af.
 7. Realiseer je dat de e-mail slechts een vergaarbak is van prioriteiten van anderen. Houdt dus jouw persoonlijke grip hierop.
 8. Start dan in babystapjes met afhandelen van jouw projecten.
 9. Bij plannen plan je voor elke taak 20% extra tijd en je zet gelijksoortige dingen bij elkaar.
 10. De nadruk mag meer op singletasken komen te liggen. Start en maak een kleine handeling af, die meteen een resultaat oplevert. De 20% extra tijd gebruik je niet. Je plant hem enkel in om nooit in de knel te komen en meer rust te gaan ervaren.
 11. Om 14.30 uur handel je nog 1 keer je e-mail af.
 12. Evalueer aan het begin, tussentijds en aan het einde van de dag 10 minuten jouw resultaat: ben je toegekomen aan je belangrijke taken, heb je plezier, rust en balans ervaren, dien je nog ergens bij te sturen?
De deelnemers zijn volledig in gang. Men vindt het onderwerp leuk, inspirerend en soms ook spannend.
En dat, lieve mensen, hebben we nodig om verwondering, emotie en beweging te krijgen. Zet hem op en leef je dromen!
Over de schrijver
Judith
Door

Judith

op 26 Mar 2016

Ik ga je lijst boven mijn bureau hangen! Sinds ik mijn missie, mijn doel in het leven gevonden heb, ontwikkel ik me als ondernemer om dat doel te kunnen verwezenlijken. Het brengt krachten in me mastbomen waarvan ik niet wist dat ik ze had en die ik eerlijk gezegd ook niet altijd met open arman ontvang. Voordat ik me als ondernemer ging ontwikkelen, was mijn leven relaxter, ging alles meer in een flow. Ik probeer die flow op de één of andere manier in mijn ondernemerschap te vinden, maar dat valt nog niet mee. Zoals mijn echtgenoot pas zei:' je vergeet dat je zangeres bent, zo intensief ben je aan het ondernemen!' Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn toch?

Reactie plaatsen