Hoe ontwikkel je een super brein en vergeet je nooit meer iets?
22 december 2015 

Hoe ontwikkel je een super brein en vergeet je nooit meer iets?

Er zijn verschillende technieken om wat je leert beter te onthouden. Het idee achter deze geheugentechnieken is de vermogens van je geheugen optimaal te benutten. Je ontwikkelt een super brein. Dit is niet nieuw. dit bestaat al sinds het tijdperk van de Romeinen en de Grieken. Vaak bestaat datgene wast we willen onthouden uit een geïsoleerd begrip, dat in één bepaalde vorm wordt aangereikt (meestal als tekst op papier of op een beeldscherm). Je geheugen werkt echter met beeld, geluid, geur, smaak, aanraking, ruimtelijk inzicht, emotie, taal, structuren en verbanden. Door deze capaciteiten van je geheugen optimaal te gebruiken kun je informatie 10 keer beter onthouden. Leer in dit artikel hoe je een super brein ontwikkelt.

In dit artikel leer je de elementaire breinregels om alle informatie op te slaan en ook weer terug te roepen in je herinnering wanneer jij dit wilt! Aan het einde geef ik je twee leuke oefeningen om dit te verdiepen. Vind je lezen te vermoeiend? Volg dan of een training Snellezen bij mij of…kijk de leuke video over hoe een mens leert en onthoud. Enjoy!

Geheugensteuntjes voor een super brein

Er zijn geheugenhulpjes om dingen beter te onthouden. Ze zijn gemakkelijk te leren en er zijn geen speciale hulpmiddelen of systemen bij nodig.

 • Spreker Inspiratie en VeranderingFocussen op één bepaald feit
 • Herhalen
 • Verbeelden: geef er meer betekenis aan en vorm je er een beeld bij
 • Associëren: breng het in verband met iets dat je al weet
 • Onthoud alle feiten in een lijst in een bepaalde volgorde
 • Verbinden: Associeer ze één-voor-één met elkaar in een keten
 • Verhaaltechniek: Vlecht ze in een samenhangend verhaal
 • Plaats ze in gedachten in een bekende ruimte
 • Terugroepen in je Geheugen: Roep oude kennis terug in je herinnering voor je nieuwe kennis opneemt. Roep nieuwe kennis terug, voor het wegzakt (De Wet van Jost).

20 Praktische geheugentips

 1. Maak een vragenbank die de hele stof omvat en bestudeer de stof door jezelf telkens een vraag te stellen en het antwoord te toetsen. Het effect is 67% hoger, dan als je dit niet doet!
 2. Persoonlijke Effectiviteit Trainer Wout PlevierBreng de leerstof in kaart met een visueel schema (bv een mindmap). Dit is een model van jouw bestaande kennis, de nieuwe informatie in de stof en de gedachten die je daarbij hebt. Dit maakt het makkelijker de nieuwe kennis te onthouden
 3. Zorg dat je gemotiveerd bent voor wat je wilt leren. Het tegen je zin eindeloos opdreunen van rijtjes woorden is niet effectief. Belangstelling is één van de drijvende krachten achter ons geheugen. Het is altijd makkelijker je iets te herinneren waarin je geïnteresseerd bent, dan dingen waarin je niet geïnteresseerd bent.
 4. Neem regelmatig een pauze en zorg voor afwisseling in je werk. Neem tijdens het leren voldoende rust. Je hersenen hebben tijd nodig om de informatie die je opneemt te verwerken.!
 5. Het is beter meerdere keren een korte tijd aan een onderwerp te werken, in plaats van één keer een lange tijd. Zo geef je je hersenen de tijd om de informatie te verwerken. Als je later weer met hetzelfde onderwerp aan de slag gaat kunnen je hersenen andere verbanden aanbrengen, waardoor je het beter kunt onthouden.
 6. rustOntspan je. Als je gespannen of nerveus bent kun je onvoldoende aandacht geven aan wat je wilt leren. Als je last hebt van stress onthoud je minder. Uit onderzoek is gebleken dat de verankering van kennis in het permanente geheugen vermindert onder invloed van intense stress [.
 7. Goed slapen is belangrijk voor de werking van je geheugen. Tijdens het slapen sluiten de hersenen zich af van de zintuigen en worden de ervaringen van de afgelopen dag in het permanente geheugen verwerkt.
 8. Ontspan je. Als je gespannen of nerveus bent kun je onvoldoende aandacht geven aan wat je wilt leren. Als je last hebt van stress onthoud je minder. Uit onderzoek is gebleken dat de verankering van kennis in het permanente geheugen vermindert onder invloed van intense stress.
 9. Probeer niet teveel dingen tegelijk uit je hoofd te leren. Het werkgeheugen kan maar ongeveer 7 dingen onthouden. Ga pas verder als de dingen die je eerder hebt geleerd goed zijn verankerd in het permanente geheugen. Maak zo kleine stappen naar een super brein.
 10. Probeer niet domweg een lijstje woorden uit je hoofd tel eren (stampen). Concentreerje liever op één ding tegelijk, bekijk het op allerlei manieren en zoek daarbij zoveel mogelijk verbanden met wat je al weet.
 11. Eet gezond. Allerlei voedingsstoffen zijn essentieel voor de goede werking van je geheugen. Alcohol en roken hebben een negatief effect op de werking van het geheugen. Eet niet te veel vlak voordat je een belangrijk examen doet. Wetenschappers van de universiteit van Yale hebben ontdekt dat gezonde trek de geheugenprestatie verbetert.
 12. multiple targetsNegeren van informatie verbetert het geheugen. Onthouden heeft meer te maken met concentratie op relevante informatie, dan met geheugencapaciteit. Mensen die irrelevante gegevens het beste negeerden, bleken in een onderzoek door de universiteit van Oregon het beste te onthouden. Door focussen blijft meer geheugenruimte beschikbaar voor het onthouden van hoofdzaken.
 13. Werkgeheugen lijdt onder druk. Slimme wiskundestudenten blijken meer last te hebben van prestatiedruk (zoals bij examens). Dat komt omdat zij relatief zwaar leunen op hun grote werkgeheugen. Juist het werkgeheugen, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het paraat houden van getallen, waarmee gerekend wordt, heeft te lijden onder grote druk.
 14. Herhalen is de eenvoudigste geheugentechniek, die de meeste mensen intuïtief gebruiken. Door een woord, definitie of getal telkens te herhalen kun je het enige tijd onthouden. (waarom?). Herhalen is een simpele methode, je hoeft er niet bij na te denken. Maar voor onthouden op langere termijn is herhalen minder geschikt.
 15. Als je gewend bent nieuwe woorden, definities etc. te leren door ze simpelweg te herhalen, dan raden we je aan wat serieuze geheugentechnieken te leren. Verbeelden is een goed begin. Dat is een creatieve techniek die je helpt om nieuwe informatie duurzaam te onthouden.
 16. ontspanningWaarom kun je iets enige tijd onthouden door het te herhalen? Normaliter kan het werkgeheugen nieuwe informatie ongeveer 20 seconden onthouden. Door iets (in gedachten) te herhalen blijft het langere tijd in je werkgeheugen. Soms is dat op zichzelf voldoende, zoals bij een telefoonnummer dat je slechts hoeft te onthouden tot je het nummer hebt ingetoetst. Soms wil je iets langer onthouden en de herhaling versterkt in enige mate de opslag van de informatie in het permanente geheugen. Dit effect is echter beperkt, doordat er met deze simpele methode in het permanente geheugen weinig verbanden worden gelegd met andere informatie.
 17. Gebruik Audioniemen. Audioniemen zijn klanken die in een woord zitten, die direct een bepaald beeld bij je oproepen. Meerdere woorden vormen een zin. De zin kun je verbeelden en BOAS maken, waardoor het woord beklijft. Bijvoorbeeld: Metoposcopy = de leer van lezen van het karakter van iemand aan de lijnen op zijn voorhoofd. In dit woord zitten de herkenbare woorden: Metro Post Copy en die dien je te koppelen aan lezen van de lijnen op iemand zijn voorhoofd. De zin wordt dan “in de metro wordt post gekopieerd op de lijnen van iemands voorhoofd. Door de woorden in de goede volgorde te houden te visualiseren, sla je het woord eenvoudiger op. Gemakkelijk als je 15 namen van mensen moet onthouden:)
 18. GeheugentrainingVerbeelden is een eenvoudige geheugentechniek. Door meer betekenis te geven aan hetgeen je wilt herinneren en je er een beeld bij te vormen, zul je het beter onthouden. Met verbeelden kun je iets langer onthouden, dan wanneer je het alleen maar herhaalt. Hoe werkt het? Met “betekenis geven” bedoelen we dat je op zoveel mogelijk manieren probeert je iets voor te stellen bij wat je wilt onthouden. Daarvoor moet je het begrip in detail uitwerken, of er details aan toevoegen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van klanken en lettercombinaties in een woord en je daar bepaalde beelden bij voorstellen. Bizarre, grappige en levendige beelden werken het best.  Visualiseren: stel je een bizar of grappig beeld voor. Bijvoorbeeld: een prei glijdt op een ski van de wal in de zee. Probeer het beeld te verrijken. Gebruik positieve en prettige beelden. Maak de beelden actief en levendig. Heb je moeite om een beeld te verzinnen bij een bepaald woord? Probeer het eens met een plaatjes zoeker.
 19. Brainboost experience Hoewel visualiseren meestal goed werkt, ben je misschien meer verbaal georiënteerd. Probeer dan eens verbale fantasie, zoals rijmpjes, citaten, fragmenten van gedichten, titels van boeken of films e.d. Verbeeld ruimtelijke vormen (paard) en beweging (ski, zee). Door de beweging wordt het beeld levendiger en onthoud je het makkelijker. Je kunt de beweging bovendien gebruiken om een bepaalde volgorde in de onderdelen van het beeld aan te brengen. Soms wil je iets langer onthouden en de herhaling versterkt in enige mate de opslag van de informatie in het permanente geheugen. Dit effect is echter beperkt doordat er met deze simpele methode in het permanente geheugen weinig verbanden worden gelegd met andere informatie. Verbeelden is een eenvoudige geheugentechniek. Door meer betekenis te geven aan hetgeen je wilt herinneren en je er een beeld bij te vormen, zul je het beter onthouden. Met verbeelden kun je iets langer onthouden, dan wanneer je het alleen maar herhaalt.! Hoe werkt het?
 20. Geheugentraining namen onthoudenMet “betekenis geven” bedoelen we dat je op zoveel mogelijk manieren probeert je iets voor te stellen bij wat je wilt onthouden. Daarvoor moet je het begrip in detail uitwerken, of er details aan toevoegen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van klanken en lettercombinaties in een woord en je daar bepaalde beelden bij voorstellen. Bizarre, grappige en levendige beelden werken het best. Visualiseren: stel je een bizar of grappig beeld voor. Bijvoorbeeld: een prei glijdt op een ski van de wal in de zee. Probeer het beeld te verrijken. Gebruik positieve en prettige beelden. Maak de beelden actief en levendig. Heb je moeite om een beeld te verzinnen bij een bepaald woord? Probeer het eens met een plaatjes zoeker.

Tips die helpen om nog beter zaken te onthouden

 • Snellezen bij Wout PlevierOverdrijf de grootte van belangrijke dingen in het beeld.!
 • Gebruik symbolen, zoals een stoplicht, een wijzende vinger.
 • Verlevendig de beelden met kleur, geluid, geur, smaak, aanraking, beweging en gevoelens.!
 • Hoe dieper de betekenissen zijn die je eraan verbindt, hoe beter je iets zult herinneren.!
 • Betekenissen die je zelf verzint werken het beste.
 • Probeer zoveel mogelijk betekenissen te vinden binnen het onderwerp waarmee je bezig bent. Zo versterken je activiteiten elkaar en ontstaat er minder overbodige ruis in je geheugen.!
 • Als de beelden die je voor verschillende begrippen gebruikt dreigen te overlappen, kun je ze in verschillende omgevingen plaatsen.
 • Gebruik daarbij verschillende zintuigen. Je kunt nieuwe kennis beter onthouden als je bij verwerken van die kennis gebruik maakt van verschillende zintuigen en hersenfuncties. Denk bijvoorbeeld aan het auditief geheugen (geluid), het visueel geheugen (beeld) en het ruimtelijk geheugen.

3 Oefeningen voor een super brein

Daadkracht door positieve taalHier staan de 51 staten van America. Kijk eens of je die in 10 minuten kunt leren. Hoe doe je dit? Start bij de A en eindig bij de W. Zet de woorden eerst om in Audioniemen. Bijvoorbeeld Alabama wordt dan al- la- bam- ma. Zet dit om in een zin. bv ik heb een vriend en die slaat op trommels a la bam bam bam waarop mijn ma onthutst binnen loopt. Maak daarbij bewegingen om dit ook uit te beelden. Vertel het vergroot en overdrijf het. Ga dan door naar de tweede staat: Alaska. Zet dit weer om in Audioniemen en vertel weer een verhaal dat je visualiseert en dat doorborduurt op het eerste woord. Bijvoorbeeld: mijn ma was er klaar mee van dat getrommel en gooide al na een minuut een lasso om de trommels en gooide deze in een FordKa die daarop helemaal bevroor.Breid zo je verhaal steeds meer uit. Speel deze film af en toe van voor naar achteren en van achter naar voren. Gebruik zo veel mogelijk zintuigen in je verhaal. Je gebruikt hierbij associatie, kettingsysteem, herhaling (wet van Jost), verbeelding, audioniemen, BOAS en uitbeelding met je lichaam. Ten slotte kun je ook nog onthouden per chunk (a – c – d – f -g  et cetera hoeveel staten er per letter zijn). Je hebt op deze manier 8  geheugensystemen om de staten te herinneren. Het gave is dat je ze nu ook op de lange termijn gemakkelijk kunt herinneren en zelfs van achter naar voren kan vertellen:).  Start me de staten in kolom 1. Gaat dit goed en wil je het uitdagender maken voor jezelf? Leer dan ook de hoofdsteden (kolom 2) en als laatste de staatsleuzen. Je gebruikt hiervoor de zelfde technieken. Succes! Succes of zal ik zeggen suc7?

AlabamaMontgomeryYellowhammer State
AlaskaJuneauThe Last Frontier
ArizonaPhoenixThe Grand Canyon State
ArkansasLittle RockThe Natural State
CaliforniaSacramentoThe Golden State
ColoradoDenverThe Centennial State
ConnecticutHartfordThe Constitution State
DelawareDoverThe First State
FloridaTallahasseeThe Sunshine State
GeorgiaAtlantaThe Peach State
HawaiiHonoluluThe Aloha State
IdahoBoiseThe Gem State
IllinoisSpringfieldPrairie State
IndianaIndianapolisThe Hoosier State
IowaDes MoinesThe Hawkeye State
KansasTopekaThe Sunflower State
KentuckyFrankfortThe Bluegrass State
LouisianaBaton RougeThe Pelican State
MaineAugustaThe Pine Tree State
MarylandAnnapolisThe Old Line State
MassachusettsBostonThe Bay State
MichiganLansingThe Great Lakes State
MinnesotaSt. PaulThe North Star State
MississippiJacksonThe Magnolia State
MissouriJefferson CityThe Show Me State
MontanaHelenaThe Treasure State
NebraskaLincolnThe Cornhusker State
NevadaCarson CityThe Silver State
New HampshireConcordThe Granite State
New JerseyTrentonThe Garden State
New MexicoSanta FeThe Land of Enchantment
New YorkAlbanyThe Empire State
North CarolinaRaleighThe Tar Heel State
North DakotaBismarckThe Peace Garden State
OhioColumbusThe Buckeye State
OklahomaOklahoma CityThe Sooner State
OregonSalemThe Beaver State
PennsylvaniaHarrisburgThe Keystone State
Rhode IslandProvidenceThe Ocean State
South CarolinaColumbiaThe Palmetto State
South DakotaPierreMount Rushmore State
TennesseeNashvilleThe Volunteer State
TexasAustinThe Lone Star State
UtahSalt Lake CityThe Beehive State
VermontMontpelierThe Green Mountain State
VirginiaRichmondThe Old Dominion State
WashingtonOlympiaThe Evergreen State
West VirginiaCharlestonThe Mountain State
WisconsinMadisonThe Badger State
WyomingCheyenneThe Equality or Cowboy State

Over de schrijver
Reactie plaatsen