Stress bespreekbaar maken, doen!
28 januari 2015 
in stress

Stress bespreekbaar maken, doen!

Tijdens het webinar ‘Van stress naar plezierig (samen)werken’ op 22 januari hebben wij de deelnemers enkele poll-vragen voorgelegd, waaronder deze: ‘In welke mate is stress in jouw organisatie, afdeling, team bespreekbaar?’

Wat blijkt? Maar liefst 62% van de deelnemers geeft aan dat zij zelf het initiatief moeten nemen om stress te bespreken. Daarnaast heeft 29% van de leidinggevenden van de deelnemers oog voor stress (N=260). Stress bespreekbaar maken is dus zowel vanuit de manager als vanuit degene die stress ervaart belangrijk.

Leer hier wat nog meer conclusies waren van deze grote groep webinar volgers!

Stress bespreekbaar maken

Figuur 1: Mate waarin stress in organisaties bespreekbaar is.

Uit deze statistiek komt duidelijk naar voren dat stress een thema is dat niet vanzelf de weg naar de overlegtafel vindt. Het is positief dat bijna 30% van de leidinggevenden oog heeft voor stress. Doorvragen bij de deelnemers aan het webinar leerde ons dat ‘oog hebben’ voor stress, niet vanzelf proactief handelen betekent. Veelal wachten leidinggevenden af en weten zij niet goed wat te doem om stress met medewerkers te bespreken. Bovendien is er een terughoudendheid door een onzekerheidsgevoel over de consequenties. Met uitstelgedrag als pijnlijk gevolg.

Die terughoudendheid is ook zichtbaar bij medewerkers. Hun onzeker komt naar voren als het gaat over de effecten van een gesprek over stress, en hoe hun leidinggevenden daarop reageert. Een vertrouwenspersoon in een organisatie is dan een graag geziene gast. Maar die lost het niet willen of kunnen bespreken van stress, niet op. Het vraagt moed en kwetsbaarheid om als eerste de stap te maken. Stress uit zich in de onderstroom van organisaties en wordt gevoed door de kwaliteit van het leiderschapsgedrag en het karakter en de drijfveren van mensen. Wellicht een open deur, maar een minder assertief mens, heeft in het algemeen meer moeite met zich uit te spreken. Evenzo als een mens dat de leidinggevende volgt, door kan slaan is zijn loyaliteit en niet meer zichtbaar is. Deze interactiepatronen kunnen dus verbindend e stimulerend zijn, maar ook remmend en blokkerend. Wat maakt dat stress voor leidinggevenden niet grijpbaar is, dus niet controleerbaar. Dat voelt als risicovol en niet beïnvloedbaar, wat ze onzeker maakt. En juist op de harde kant van het leiderschap – wij noemen dat management – ligt een voorname aanleiding voor de ontwikkeling van stress.

In de hiervoor genoemde situaties gaat het over de eigen stress, nog niet over stress die mensen bij collega’s zien! Daar wordt doorgaans al helemaal niet over gesproken. En dat zien we terug in de antwoorden op de tweede poll-vraag: ‘In welke mate heeft negatieve stress invloed op de prestaties van je organisatie, afdeling of team?’

Uit deze statistiek komt naar voren dat 72 % van de deelnemers aangeeft dat stress een significant negatief effect heeft op de eigen prestaties en die van het team.

chart

Figuur 2: Mate waarin negatieve stress invloed heeft op prestaties.

 

Dit maakt dat stress een stille saboteur is. In combinatie met de vorige statistiek stellen wij dat het bespreekbaar en aanpakken van stress op dit moment eerder wordt vermeden, dan dat de productieve confrontatie ermee wordt aangegaan. Als we ons zo blijven gedragen, dan wordt de gezondheid van onze organisaties zwakker en gaan de prestaties zienderogen achteruit. Wij kunnen ons niet voorstellen dat mensen in organisaties deze consequentie accepteren. Tijd dus voor actie!

Er is een paradigmawisseling nodig, zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers. Een wisseling van de vaste overtuigging dat de oplossing ligt bij de mens zelf en niet alleen bij meten, checklists en cijfers.

Deelname aan het webinar ‘Van stress naar plezierig (samen)werken’  is dan een waardevolle eerste stap om anders te gaan denken én te gaan doen. Aankomende donderdag 29 januari van 10-10.45 uur kunt u deelnemen aan een interactief Q&A Webinar Van stress naar Plezierig Werken.

 

Bent u er al uit en wilt u deelnemen aan een training?

Meld u dan aan voor de eerstvolgende training op: 29,30 april, 1 mei + 28 mei. Klik op onderstaande Meld u hier nu aan button!

aanmelden

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen