Prachtige lancering SLiM! in NatLab Theater
13 april 2017 
in SLiM!

Prachtige lancering SLiM! in NatLab Theater

Het is 30 maart en ik rijd naar NatLab Theater Eindhoven. Want…vandaag is het zover: het boek SLiM! en de gelijknamige Theatershow wordt gelanceerd in het Theater. Mmmmm Lancering SLiM!, ik heb er zo veel zin in.

Laatste check-up: rode loper, paaltjes? Check! Catering en petit fourtjes met SLiM! erop? Check! Het scenario voor de dag? Check! Theaterzaal, geluid- en lichtmensen? Check! SLiM! ballonnen? Check! Pauline van Aken (presentatrice Hart van Nederland) en Robin van Beek (Vocal Coach The Voice of Holland/ Mr. Probz) paraat? Check! Instrumenten, versterker, microfoons? Check! Publiek Gereed? Check! De fotograaf? Ai, die zegt af. Op het laatste moment toch nog een topper via mijn netwerk in Linkedin weten te regelen. Waarvoor mijn dank! Check!

Lancering SLiM!

Inspirerende sprekerDaar gaan we. Ik, Mayta en gast entertrainers Robin en Pauline. Samen met 90 deelnemers start de lancering SLiM! En… dat was pure fun voor ons en voor de deelnemers. Door een combinatie van praktische inzichten, interactieve oefeningen, stand-up comedian, live muziek, goede praktische verhalen en ervaringen van entertrainers èn deelnemers, was het een inspirerende show. Samen diepten we de thema’s talent, bezieling, motivatie, innerlijke drijfveren, discipline en vitaliteit verder uit. Deelnemers kregen tussen elke oefening de ruimte om met elkaar te bespreken wat dit voor hen concreet betekende. Elke deelnemer liep uiteindelijk met 3 concrete actiepunten de deur uit, lachend, energiek en met verse inspiratie om een verandering van gedrag in te gaan zetten.

Bekijk hier de compilatie van de SLiM! show

Waardoor is SLiM! ontstaan?

In gedachten ga ik nog even terug naar het beginpunt. Het is 2014 en Nederland heeft net een zware crisis achter de rug. Ik realiseer me dat “verkeerde” beslissingen tot dit punt hebben geleid. Ik geef al meer dan 14 jaar succesvol trainingen binnen corporate Nederland en zou het zo met gemak nog eens 14 jaar kunnen doen.

Inspirerende sprekerMaar… wat heb ik dan werkelijk bijgedragen aan het grote geheel: een gezonde wereld, waar mensen met meer begrip met elkaar samenleven? Een wereld waar mensen met elkaar rekening houden en die begrijpen dat er na ons ook een generatie komt, die in deze wereld gelukkig wil kunnen leven. Het roer moet om. Dit is geen keuze. Dit is een beslissing: “ik ga alles er aan doen om te zorgen dat mensen beslissingen nemen die: goed zijn voor zichzelf, die goed voelen voor zichzelf en die ook goed zijn voor de ander en het groter geheel: de wereld om hen heen.

Wat heb ik toen besloten?

De SLiM! showDat betekent niet enkel gewoon trainingen draaien maar mijn trainingen, coaching en spreekshows ècht larderen met een goede filosofie, die anderen inspireert. Op basis van een aantal onderzoeken: het evidence based onderzoek onder 20.000 mensen, van mijn Americaanse partner Richard Sutz, hoe mensen het snelste leren, de 200 open interviews met leiders van vooraanstaande leiders, een onderzoek van Hays Group uit 2016 naar motiverend leiderschap en informatie uit recent onderzoek van ArboNet naar werkstress, wordt SLiM! geboren.

Het doel van SLiM! is organisaties, teams en werkende professionals stimuleren om talentontwikkeling, samenwerking en resultaatgericht werken op een effectieve manier aan te pakken, die past bij de behoefte van de werkende professional.

In de trendrede van 2016 (de equivalent van de troonrede, bezien vanuit de maatschappij) kwam namelijk naar voren dat mensen op dat moment ècht zoeken naar persoonlijke grip. Minder negatieve stress, meer plezier in (samen)werken en meer persoonlijke grip op hun leven.

Enkele tegengestelde feiten op een rij

Dat is nog best wel een uitdaging, omdat zeker 60% van de dienstverlenende bedrijven mensen nog steeds aanstuurt als een productiebedrijf, terwijl werknemers in deze tijd ook behoefte hebben aan een bepaalde vorm van vrijheid, zelfontplooiing en de mogelijkheid om mee te participeren.

Ook ligt er een uitdaging in het leiderschap: we zijn de nr. 1 in Europa op gebied van leiderschap dat medewerkers demotiveert (68,2%). Wellicht is daardoor maar 12% van de werkende bevolking bezield en maar 26,6% hoog gemotiveerd en maar 20% echt betrokken bij het bedrijf waar men voor werkt.

Je talent niet gebruikenGemiddeld is 51% van de Nederlandse bevolking negatief. Aan het einde van de winter is dit percentage opgelopen naar 84% met 6% mensen die SAD (de diepere depressie) ervaren.

Per jaar wordt er voor 171 miljoen aan anti-depressiva in ons land uitgeschreven. We hebben 2,7 miljoen verslaafden, 1,1 miljoen mensen in burnout en meer dan 3,3 miljoen mensen die tegen de rand van burn-out aan zitten.

En toch behoren we tot het 6e geluksland in de wereld, zijn we de 4e wereldeconomie, het 2e beste land qua zorg en onderwijs. Dit zijn natuurlijk maar cijfers en jij bent natuurlijk geen cijfer maar het geeft wel inzicht dat er iets loos is in de maatschappij. En… dat kan ècht anders.

Geluk en SLiM!

Wat is er dus voor nodig om mensen te krijgen naar:

  • de juiste flow van geluk en bezieling?
  • de juiste manier van benutten van beschikbaar talent?
  • effectief gebruiken van beschikbare tijd?
  • inspirerend leiderschap?
  • een top performance?

Want hey… er mag ook nog gewerkt worden en positief resultaat gehaald worden:). Natuurlijk! Laten we het echter op een meer Sympathieke, Luisterende, Inlevende en Mpowerende manier doen. Zoals 5% van onze werkelijk inspirerende leiders het nu ook doen!

Teamsucces betekent gefocust werken

Op organisatie-niveau

Op organisatie-niveau draait het om een visie en strategie, die aansluit bij de behoeften van klanten en die medewerkers inspireert om er 100% voor te gaan en zelfs trots te worden op hun organisatie.

Door goede persoonlijke coaching kunnen medewerkers zich ontwikkelen in de richting van persoonlijke ambities en ook voldoen aan de eisen en verwachtingen van de organisatie. Spreek met medewerkers duidelijke doelen en een ontwikkeltraject af, om hen de mogelijkheid te geven optimaal te functioneren als werknemer. Soms betekent dit ook dat je aan het begin van een traject mensen dient te herpositioneren of afscheid van ze dient te nemen, omdat ze niet (genoeg) bereid of bekwaam zijn om de ontwikkeling te maken die nodig is.

Wat betekent dit voor leiders?

Het betekent ook dat er coachend leiderschap in een organisatie dient te ontstaan. Ik geloof enerzijds dat veel mensen talent kunnen ontwikkelen en dat er veel mogelijk is door iets veel te doen. Anderzijds geloof ik dat talent soms ook echt niet aanwezig is en dat het niet helpt om mensen vervolgens in een hokje te proppen. Daar wordt men immers heel ongelukkig van. Het is een van de grootste stressoren van de werkende mens. In Nederland werkt maar 35% op hun talent.

Als iedereen in beweging is, dan kun je met teams goede afspraken maken, die de onderlinge samenwerking bevorderen.

De leider stuurt daarbij zijn mensen situationeel aan.  De taakbewaarheid en motivatie van de medewerker op dat moment bepaalt de stijl van aansturing. Dit betekent dat een leider soms in staat dient te zijn om de controle los te laten en verantwoordelijkheden meer naar de professional te leggen.

Samen werkt men aan een open communicatie-cultuur, waarin men feedback kan en mag geven en waarin conflicten openlijk worden uitgepraat. Vervolgens kan men de processen adequaat inrichten en op basis daarvan controleren of afspraken op individueel, team- en organisatieniveau worden nagekomen.

Door in gesprek te blijven, resultaten inzichtelijk te maken naar elkaar, kan men dan bij sturen op efficiency en effectiviteit. En, dat maken we zoveel mogelijk zichtbaar naar onze klanten. Dit is een heel dynamisch geheel en het is continue in beweging.

Wat vergt dit van jou persoonlijk?

Kijk even naar ons geluksmodel uit SLiM! De geluksboom helpt medewerkers om te bepalen welke elementen goed gaan en waar men ander gedrag kan enDe geluks- en vitaliteitsboom uit SLiM! mag laten zien. Het credo van SLiM! is immers DOEN. Je wilt van A naar B en daar kom je door actief stappen te zetten, te evalueren of het je het resultaat geeft dat je wilt en waar nodig bij te sturen. Het model werkt als volgt.

Wat is jouw kern?

Allereerst is het belangrijk om je levensdoel/ drijfveren duidelijk te krijgen. Hierdoor krijg je meer grip op je denken, voelen en handelen.  Je staat dichter bij jezelf bij nemen van beslissingen en wordt minder beïnvloed door impulsen van buiten. De buitenwereld is er wel. Je realiseert je echter meer dat jij de gedachten erover maakt en dat jij deze perceptie kunt beïnvloeden. Als je werkt en leeft gebruik dan zoveel mogelijk je talenten en creëer elke dag momenten van bezieling en enthousiasme. Dit geeft je namelijk bruis en energie en daardoor kun je ook moeilijke situaties gemakkelijker aan.

Uiteindelijk ontwerp je een nieuwe routine, die je op je werk en ook privé beter laat functioneren (=lees je hanteert de juiste discipline). Mensen gaan hier nagenoeg bijna nooit voor zitten om na een verandering hun routine bewust te herontwerpen. Maar telkens als er iets verandert in je leven, zou je eigenlijk even rustig moeten gaan zitten om te bekijken wat de impact is op je leven. Je bent dan beter voorbereid.

Wel of niet in controle?

Natuurlijk heb je niet de controle over alles. Je bent echter beter voorbereid qua mindset. Door bewust een situatie te overzien, de consequenties en scenario’s te doorlopen, te voelen wat het met je doet en te besluiten wat je concreet er aan gaat doen, krijg je meer persoonlijke kracht.

Inspirerende sprekerDe binnenkant van de boom noemen we de life fit cyclus: hierin zit alles dat je energie geeft. Want je kunt uitdagingen simpelweg beter aan als je energievat gevuld is tot 100%.

Doorloop nog even voor jezelf welke elementen uit dit model voor jou op orde zijn en waar je dient bij te sturen. Formuleer dan 1 actie wat je meer, minder of niet meer gaat doen. En… doe het dan. Net zoals de deelnemers uit de SLiM! show!

Leef je dromen, werk met bezieling en benut je nr. 1 talent!

Wout!

Ps wil je de SLiM! show meemaken? Bestel hier dan jouw ticket(s)>>

Over de schrijver
Reactie plaatsen