Samenwerken, op naar de ‘bikini-lijn’: 10-dagen challenge met je team

Samenwerken, op naar de ‘bikini-lijn’: 10-dagen challenge met je team

samenwerken

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken:

Wat is er nou mooier dan met je team een feestje te vieren omdat jullie samen goede resultaten hebben bereikt. Samenwerken aan gemeenschappelijk doelen kán veel energie en voldoening opleveren. Maar net zo vaak kost het aansturen of deel uitmaken van een team juist energie en levert het vooral veel frustraties op. Samenwerken in teamverband vraagt om opoffering, om het opzij zetten van je ego, je inschikken en je stinkende best doen om doelen te bereiken waar je soms niet eens achter staat.

Reinigingskuur

Een team waarvan de leden elkaar niets gunnen, de kantjes ervan af lopen, alleen aan hun eigen belang denken en gaan voor persoonlijk gewin, levert alleen negatieve energie op en zal zelden doelen bereiken. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar ook als je team wel goed functioneert en samenwerkt, is het goed dat er ruimte is voor het uiten van gevoelens en frustraties. Want een team is een dynamisch samenwerkingsverband. Als er een nieuwe collega komt of als de bedrijfssituatie verandert, kan dat ervoor zorgen dat het eens zo hechte team snel afbrokkelt.
Om je team krachtig te maken en bestand tegen tegenslagen, heeft Wout Plevier een gezonde reinigingskuur samengesteld met vier ingrediënten voor samenwerken. Ga samen met je team de 10-dagen challenge van PleVier aan en werk aan jullie gezamenlijke bikinilijn. Na afloop zit je team strak in het vel en gaat fit en gezond het voorjaar in.

1. Samen doelen formuleren

Een team bestaat bij de gratie van de doelen. Die zorgen er immers voor dat je gaat samenwerken om deze te bereiken. De doelen zijn echt goed als ieder teamlid er het nut en de noodzaak van inziet. Wie formuleren de doelen waar jouw team mee aan de slag gaat? Is iedereen daarbij betrokken? Wordt er gekeken naar persoonlijke ambities en talenten van de mensen die aan het doel gaan werken? Zoek naar mensen die deze doelen willen halen of blijf net zolang sleutelen aan de doelen totdat ieder teamlid zijn/haar eigen ambities erin terug vindt. Doelen zijn dromen met een deadline. Ze vormen de brandstof van jullie samenwerking. Ben eerlijk over uw drijfveren en deel ze met uw teamleden. En maak de doelen gedragsgericht en meetbaar, dan kun je elkaar ook helpen, feedback geven en bijsturen oftewel samenwerken.

2. Zoek naar teamgenoten die inspireren.

Samenwerken betekent verbindingen aangaan. Vanuit de natuurkunde weten we dat verbindingen alleen tot stand komen als de omstandigheden gunstig zijn. Verspil dus geen tijd aan collega’s waarmee geen chemie tot stand komt. Zoek naar teamleden die elkaar aanvullen en inspireren qua karakter, kennis, vaardigheden, kwaliteiten en talenten. Stop met het bouwen van teams op basis van louter beschikbaarheid, kennis en vriendjespolitiek.

3. Zoek naar mogelijkheden om je gezamenlijk te ontwikkelen.

Iedereen die hard aan zichzelf werkt om ergens goed in te worden weet dat daar enorm veel tijd, frustratie en energie in gaat zitten. Het is fijn om dat te kunnen delen. Is daar in jullie team ruimte voor? Helpen jullie elkaar bij persoonlijk ontwikkeling? Door dit te doen krijg je meer begrip en respect voor elkaar.
En iedereen wil een beetje autonomie, een beetje speelruimte voor zichzelf. Een plek waar je zelf aan de knoppen mag draaien. Door elkaar goed te leren kennen en te doorgronden ontstaat deze speelruimte als vanzelf. Je weet op den duur waar een teamlid goed in is en durft op zijn of haar kunde te vertrouwen. Als er iets goed is voor een ego dan is het wel vertrouwen krijgen om je teamleden te dienen.

4. Zorg dat je leert van successen en van falen.

Iedereen weet (op een paar ontplofte ego’s na) dat je niet alleen succes kunt hebben. Om te leren van falen is kwetsbaarheid en een goede analyse nodig. Een analyse van welke kwaliteiten zijn er ingezet, welke kennis is er gebruikt, welke procedures hebben er gewerkt etc. is noodzakelijke feedback om van te leren. Dat het evalueren van een succes vaak makkelijker gaat dan bij falen is duidelijk. Maar beide zijn even belangrijk. Beide zorgen ze ervoor dat u een steeds duidelijker beeld krijgt van uw eigen kwaliteiten en ontwikkelingen en die van uw teamgenoten. Dus neem er de tijd voor en zorg dat u een omgeving creëert waarbinnen het mogelijk is om veel met elkaar te leren.

Delen

Samenwerken is geen sinecure. Je moet bereid zijn om delen van jezelf thuis te laten om zo het team en jezelf te dienen. Ga de 10-dagen challenge aan door de komende tien dagen intensief bezig te zijn met deze PleVier-ingrediënten. Evalueer dan de effecten op jezelf en je team. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Stuur ons tips en we vergroten daarmee onze gezamenlijke toegevoegde waarde. Deel ook eens jouw dilemma’s en we geven je gratis advies hoe ermee om te gaan. Just because we love to help!

Over de schrijver
Lidia
Door

Lidia

op 28 Apr 2016

Gek genoeg heb ik niet eerder stil gestaan bij het belang om successen te vieren. Dit heb ik nogal onderschat. Ook stond ik er niet eerder bij stil dat het belangrijk is om een team samen te stellen, waar iedereen iets anders toevoegd met zijn of haar expertises, kennis en talenten. Ik heb ook geleerd dat je op deze manier als team elkaar heel goed kunt ondersteunen bij zijn of haar leerdoelen. Op deze manier kan iedereen een mooie bijdrage leveren aan het team.

Reactie plaatsen