Ogen trainen voor snel lezen: een must voor de snellezen!
03 februari 2014 

Ogen trainen voor snel lezen: een must voor de snellezen!

Om te kunnen snellezen gebruiken we oefeningen om de ogen te trainen. Ogen trainen om sneller te kunnen lezen klinkt gek maar dat is het niet! Door oogspiertraining worden ogen flexibel, krachtig, breder in de waarneming (verbreden van het perifere blikveld). Een snellezer gebruikt 100% van zijn blikveld om te lezen. Bij een normale lezer is dat maar 20%. In dit artikel leer je wat het nut is van oogspiertraining en krijg je twee concrete oefeningen om uw ogen te trainen.

Normale lezer gebruikt maar 20% van blikveld

De beste tips snellezen van expert Wout PlevierEen conventionele lezer maakt enkel gebruik van het centrale gezichtsveld. Dit is 20% van zijn totale gezichtsvermogen. De lezer ziet dat wat recht voor hem verschijnt. Een snellezer gebruikt naast dit centrale blikveld ook het perifere gezichtsveld. Een snellezer ziet de tekst recht voor zich maar neemt ook de tekst waar die zich links, rechts, onder of boven deze tekst bevindt. Voor het brein is dit eenvoudiger omdat hij waarneemt vanuit het geheel in plaats vanuit details. Een beginnend snellezer geleidt hierbij zijn ogen met een pointer over de pagina terwijl hij breed blijft kijken. Later kort hij de beweging in en beweegt zijn ogen meer door het midden van de tekst. Hij neemt hierbij woorden in de linker- en rechter kantlijn mee in zijn perifeer blikveld. Uiteindelijk verdwijnt de beweging in zijn geheel en focust hij zich op waarnemen van hele zinnen tegelijk, waarbij hij de logische clusters uit de tekst haalt. Zijn ogen glijden bij dit proces over de tekst. Hij leest ontspannen zonder zijn best te doen. Hij laat de tekst gewoon visueel binnenkomen!

Ogen trainen! Wat is het nut?

De meeste conventionele lezers kijken met een smalle blik naar tekst en bewegen met hun hoofd tijdens het lezen. Het gevolg is dat ze lezen vanuit detail en fragmentarisch woorden binnen krijgen. Hierdoor zakt het begrip en het leestempo. Het is dus belangrijk om uw ogen te trainen in: snel woordgroepjes zien, tempo maken, maken van vloeiende bewegingen. Ook worden de oogspieren door training sterker en ontwikkelt u door training een breder blikveld. Bij de start met snellezen dient er ook afstemming plaats te vinden tussen de ogen en de pointer. Het goede nieuws is dat dit allemaal eenvoudig te trainen is!

De eerste oogspieroefening: breed lezen

Leer tekst breder te zien!Ga bij het doen van deze oefening rechtop zitten en houd uw leesmateriaal 40 à 60 cm van u af. Kijk naar de eerste regel op de pagina. Zorg dat u deze scherp ziet. Terwijl u blijft kijken naar de eerste regel, neem dan ook de linkerbovenhoek en de rechterbovenhoek van het document waar. Behoudt deze manier van kijken en probeer of u ook de linker- en rechteronderhoek tegelijkertijd kunt waarnemen. Zie ook de witruimte tussen de tekst en tussen de paginascheiding, en verlies de regel niet uit het oog. Als u dit goed uitvoert, voelt u dat uw oogspieren een bredere stand innemen. U ziet mogelijk ook dat uw waarneming breder wordt.

Deze manier van kijken is altijd de beginstand van snellezen. Ik noem dit waarnemen vanuit uw perifeerblik. U kijkt breed en leest later de tekst door het midden. U houdt daarbij aan de linker- en rechterkant van uw blikveld continu het bewustzijn dat de tekst er is. Het kan zijn dat u de tekst in de linker- en rechterkolom minder scherp waarneemt. Dit is niet erg. Doordat uw ogen over de tekst glijden, terwijl u uw vinger ritmisch onder de tekst laat glijden, worden ook die woordgroepen vanzelf scherp. Op deze manier maakt u gebruik van uw gehele gezichtsveld tijdens lezen. U houdt hierbij uw hoofd stil en beweegt enkel uw ogen terwijl u breed blijft kijken.

Wat is het nut van deze oefening?

Hoe breder u kunt kijken des te gemakkelijker het voor u wordt om grotere woordgroepen te zien en begrijpen. Des te eenvoudiger wordt het ook om onconventionele leestechnieken te trainen zoals diagonaallezen, s-lezen of teruguitlezen. Ik ben groot voorstander van het trainen van deze technieken omdat ze de stem in uw hoofd verminderen of zelfs elimineren. Hierdoor gaat uw tempo en begrip omhoog. Er zit er praktisch geen limiet op uw ontwikkeling als snellezer.

De ogen trainen met behulp van de horizontale oog-handcoördinatie

Oogspieren trainen om snel te lezenDe volgende oefening maakt uw ogen sterk om horizontaal over de tekst te glijden. Tegelijkertijd rekt u uw blikveld op. U hebt hiervoor een pointer (markeerstift of gekleurde pen) nodig. U kunt deze oefening ook met een partner uitvoeren. U hebt dan meteen een coach die kan controleren of u de oefening correct uitvoert.

  • Ga rechtop staan en neem de pointer in uw rechterhand.
  • Ondersteun met uw linkerhand uw hoofd. Houd uw hoofd tijdens de oefening zo stil mogelijk en beweeg enkel uw ogen.
  • Strek uw rechterarm geheel uit en houd de pointer verticaal (staand) in uw hand.
  • Focus op het puntje van de pointer.
  • Kijk opzij tot u merkt dat uw ogen niet meer verder kunnen of dat de pointer uit beeld verdwijnt. De omgeving dient wazig te worden en uw pointer scherp!

Maak 50 bewegingen per setje en voer 2 setjes uit per dag. U kijkt na elke setje van 30 seconden weg naar een punt dat zich zes tot tien meter van u vandaan bevindt. U doet dit omdat uw ogen hiermee de gelegenheid krijgen om te ontspannen.

Download ons gratis e-book snellezen

Wilt u meer weten over snellezen? Download dan ons gratis e-book via https://woutplevier.nl/gratis-e-books/ of vraag informatie aan via www.woutplevier.nl/contact.

Over de schrijver
Reactie plaatsen