Lezen met 12 valkuilen is rampzalig! l Door Wout Plevier
13 december 2013 

Lezen met 12 valkuilen is rampzalig! l Door Wout Plevier

Hoe komt het dat mensen zo langzaam lezen? Waarom lukt het ons alleen met vrij veel moeite om elementaire informatie in ons hoofd op te slaan en te onthouden? Hoe kan dit gemakkelijker? In dit artikel leest u de 12 valkuilen waardoor mensen langzaam lezen en er misschien zelfs moeite mee heeft. Bovendien krijgt u meteen tips om sneller te lezen.

 

Hoe hebt u leren lezen?

We hebben allemaal op een bepaalde manier leren lezen. Óf u leerde de letters van het alfabet een voor een uitspreken om daarna losse woorden te vormen, óf u leerde plaatjes te koppelen aan de klank van losse woorden om daarna meerdere woorden en hun klankkleuren te leren kennen. Hoe u het ook leerde, beide manieren leiden tot het uitspreken van taal in uw hoofd. Dit leerde u als kind en het verbazingwekkende is, dat u dit als volwassene nog steeds op dezelfde manier doet.

Kinderen kunnen beter leren lezen met de methode van Wout PlevierMen kan concluderen dat lezen de enige vaardigheid is waarop de mens zich niet verder ontwikkelt. Als voorbeeld: u hebt ooit leren kruipen, toen lopen, toen rennen om vervolgens te sprinten. Bij het lezen bent u blijven steken op kruipniveau. Het goede nieuws is dat u dit nu weet. Het slechte nieuws is dat u waarschijnlijk onderstaande fouten nog steeds maakt. Tijd dus om te leren welke fouten u maakt om ze vervolgens in te ruilen voor snelleesvaardigheden!

De 12 valkuilen van lezen!

Hieronder 12 veelgemaakte fouten tijdens het lezen.

 1. Binnensmonds meepraten (‘subvocaliseren’).
  Het nadeel: u leest even snel als dat u praat. Dat is zelden meer dan zo’n 240 woorden per minuut.
 2. Te dicht op de tekst zitten.
  Het nadeel: te weinig overzicht over de tekst. U ziet en leest losse woorden in plaats van tekstblokken. Uw brein houdt van totaaloverzicht.
 3. Bewust terugkeren naar (niet begrepen) zinnen en/of woorden.
  Het nadeel: verstoring van het leesritme en tijdverlies.
 4. Onbewust herlezen van woorden en/of zinnen.
  Het nadeel: verstoring van het leesritme en geregeld opnieuw zoeken waar u gebleven was.
 5. Fixeren op c.q. langdurig stil blijven staan bij passages.
  Het nadeel: verstoring van leesritme en tijdverlies.
 6. Te weinig concentratie tijdens het lezen.
  Het nadeel: u wordt (vaak) afgeleid.
 7. Meteen beginnen met lezen zonder voorkennis en strategie.
  Het nadeel: uw brein weet niet naar wat voor informatie het dient te zoeken en ‘doet maar wat’.
 8. Geen of geen goede notities maken.
  Het nadeel: alle informatie gaat direct naar het langetermijngeheugen.De beste notities leer je in de vorm van Mindmappen bij Wout Plevier
 9. Niet overtuigd zijn dat u sneller kunt lezen.
  Het nadeel: u doet wat u gelooft, langzaam lezen dus.
 10. Denken dat u de tekst 100% moet begrijpen.
  Het nadeel: uw tempo wordt erg laag bij moeilijke teksten.
 11. Gespannen lezen.
  Het nadeel: u neemt weinig of niets op.
 12. Te weinig en te laat proberen te herhalen wat u gelezen heeft.
  Het nadeel: u neemt weinig of niets op.

Klik hier voor de 10 tips om factor 3 – 6 sneller te lezen met 90% begrip!


Teksten geredigeerd door: Bostekst | web, tekst, redactie

Over de schrijver
Vlaeyen Kristina
Door

Vlaeyen Kristina

op 03 Jan 2014

Ik vind het altijd leuk om zulke artikels te lezen. En als ze dienen om het onderwijs beter en efficiënter te maken, lees ik ze nog liever. We blijven steeds kritisch natuurlijk. Hoe kunnen we dit reeds aanpakken of voorbereiden in de kleuterschool? Spijtig dat ik de tips niet kon lezen.... Een gedreven taalvlinderjuf in de basisschool

Wout Plevier
Door

Wout Plevier

op 09 Jan 2014

Het is interessant om jonge kinderen te trainen in onthouden van zaken, leren in laagjes, goede geheugentechnieken en voorbereiden. Lezen mag nog wel even wachten. Je kunt er al wel leuke spelletjes mee doen met letters. Uit ons onderzoek is gebleken dat kinderen die met 8 jaar leren lezen, in 8 weken in staat zijn om goed te lezen. Het aparte is dat het aantal dyslexie gevallen hierdoor ook substantieel afneemt. In Nederland begint men eigenlijk te vroeg met lezen. Maar goed, ons systeem is nu eenmaal zo ingericht. Mijn advies is dus voorbereiden op bovenstaande zaken en voor de rest het kind nog lekker kind laten zijn. Ik spreek graag nog een keer met je hierover. Dan kun je horen wat ons onderzoek heeft voortgebracht en volgens welke methodiek we succes boeken!:)

Vlaeyen Kristina
Door

Vlaeyen Kristina

op 09 Jan 2014

Mijn werking in een notendop:Ik zorg in de basisschool voor de doorgaande lijn in verband met taal. Centraal staat daar de boekenronde.Die wordt eigenlijk al voorbereid vanaf de instappertjes in de kleuterschool, waar de kleuterjuf model staat en steeds op dezelfde manier een boek voorstelt alvorens interactief voor te lezen. De technieken die toegepast worden zijn model staan en hardopdenkend lezen. Een boek wordt daar door haar volgens de leesstrategieën voorgesteld: snuffelen: titel, auteur, prent, voorspellen , enkel prenten laten zien en dan voorlezen.de moeilijke woorden worden door hardop denken en de 3 uitjes verklaard(Verhallen-Vernulft) verklaard. Ne het voorlezen wordt o.a. de verhaallijn weer samengesteld aan de hand van d eprenten enz.... In het eerste leerjaar(groep 3) gaat deze manier van werken verder. Vermits we op school graadklassen hebben, gaan de leerlingen van het tweede leerjaar(groep 4) stilaan het model van de leerkracht overnemen en zo tot ene mondelinge boekenronde komen.Ze tonen deze werkwijze aan de leerlingen van het eerste leerjaar. Door over een uitgebreide boekenkast te beschikken, die ook aangevuld wordt met boeken waarin d eleerlingen in geinteresseerd zijn en met allerlei soorten teksten in contact te komen en te lezen tijdens een geroosterd uur vrij lezen(met de leerkracht die ook leest), wordt de boekenronde ook uitgebreid tot het voorstellen van een kookboek, een knutselboek, een atlas en een weetboek. Een boekenronde bestaat uit het snuffelen, een stukje voorlezen en 5 moeilijke woorden verklaren uit het boek. De verhaallijn van ene kookboek is een stappenplan, zoals bij een knutselboek. de leerlingen brengen dan het knutselwerk of het gerecht mee en vertellen dan hoe ze het gemaakt hebben, lezen een stukje voor en behandelen de 5 moeilijke woorden door ujit te beelden of uit te breiden(woordparachute) en andere woordenschatstrategieën, die hen al doende bijgebracht worden. Bij ene weetboek, krijg je dus een spreekoefening die vanaf 8 jaar ook spreekbeurt wordt genoemd. Vanaf 9 jaar wordt deze spreekbeurt ook schriftelijk gemaakt aan de hand van mindmapping dat hen aangeleerd wordt. De mondelinge boekenronde blijft, maar wordt ook een schriftelijk boekverslag vanaf 10 jaar. daar heb je dus een boekenronde en leesplezier en een spreekoefening met schriftelijke voorbereiding. De strategieën worden ook op dezelfde manier gebruikt bij alle soorten teksten in wereldoriëntatie en andere vakken waarin teksten te pas komen. Als de leerlingen dus een krantenartikel bespreken, gaan ze ook eerst kijken naar de titel, de prent, voorspellen, lezen een mindmap maken en vertellen aan de hand van de mindmap. de moeilijke woorden komen wekelijks of gedurende een thema aan ene bord. Ze worden dan geconsolideerd in een spelletjestijd en getoetst op het einde van een thema. Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat onze leerlingen een goede attitude hebben om met tekstyen om te gaan alsook de attitude om bij elk woord dat ze niet begrijpen stilstaan om ene manier te zoeken en vinden hoe ze de betekenis van het woord kunnen achterhalen. door veel te lezen en te leren zijn we op 9 jaar zover geraakt door eerst expliciet de strategieën aan te leren, maar ze algauw te gebruiken. Strategieën zijn ene middel om ene tekst te verwerken, maar niet om de strategieën zelf. Dit is in het kort hoe de doorgaande lijn er in ons kleine gemeenteschooltje eruitziet. En het werkt! Na 3 jaar is een methode geïmplementeerd en kunnen we uitbreiden of op een nieuwe nood= uitdaging aangaan.Elk jaar wordt gekeken naar de noden van de school en gezorgd dat we daaraan werken. Mijn job als taaljuf (taalcoördinator bij jullie)Soms hebben we neveninstromers die de taal niet machtig zijn en 10 jaar of ouder zijn. Daarvoor heb ik ook een plan om de leerlingen zo snel mogelijk te kunnen laten participeren in een klas .

Ed van Boxel
Door

Ed van Boxel

op 04 Jan 2017

Hoe komt het dat mensen zo langzaam lezen? Waarom lukt het ons alleen met vrij veel moeite om elementaire informatie in ons hoofd op te slaan en te onthouden? Hoe kan dit gemakkelijker? In dit artikel leest u de 12 valkuilen waardoor mensen langzaam lezen en er misschien zelfs moeite mee heeft. Moet zijn: hebben.

Reactie plaatsen