Leer ontspannen leren en snellezen!
23 januari 2014 

Leer ontspannen leren en snellezen!

Leer ontspannen leren!

Hoe kan het dat zo veel mensen de hele dag analyseren en piekeren? Waarom kost lezen en leren mensen vaak veel energie? Hoe kunt u alert worden en toch focus behouden? In dit artikel leert u hoe u uw hersenen in de juiste gemoedstoestand kunt brengen om met superfocus te werken en leren! Snellezen, geheugentraining en efficiënt werken draait niet alleen om praktische vaardigheden. Een groot deel van uw concentratie wordt bepaald door uw ademhaling.

Een simpele uitleg van uw hersenen

De basiseenheid van onze hersenen is de zenuwcel of neuron. Deze eenheid is microscopisch klein; er passen dertigduizend neuronen in een speldenkop. Als een neuron zo groot zou zijn als een zandkorrel, dan zouden we een vrachtwagen nodig hebben om onze neuronen mee te nemen.

Neuronen verschillen in vorm van andere zenuwcellen door hun meer gecompliceerde vorm en hun sterk vertakte uitlopers. Alles wat we doen, vanaf het bewegen van een spier tot onze meest creatieve gedachten, komt voort uit ingewikkelde zenuwfuncties in onze neuronen, die altijd volgens hetzelfde proces werken.

Hersengolven

Doorgeven van informatie in uw brein  werkt door elektrochemische signalen (stroomstootjes en chemische reacties) die van de ene neuron naar de andere worden doorgegeven. Dit gebeurd via zogenaamde neurotransmitters. Dat gaat niet langzaam en één voor één maar in snelle, veelvoudige communicatiegolven: de hersengolven. Op het moment dat uw hersenen actief zijn, ‘zenden’ ze een dus een soort hersengolven uit. Deze golven zijn met een EEG-scan waar te nemen. We onderscheiden er zeven. In dit artikel behandel ik de belangrijkste vier hersengolven, en de staat die bij elk type golven hoort. Leer snellezen van Wout Plevier!

De vier belangrijkste hersenstaten

1.         Bètastaat
De meeste mensen verkeren in de bètastaat. Dit is de normale staat als mensen u wakker bent. U redeneert, gebruikt uw logisch verstand om analyses te maken en beslissingen te nemen. Het aantal bètagolvengolven is minstens 14 cycli per seconde. Het nadeel van deze staat is dat u minder goed waarneemt dan in de Alphastaat terwijl er toch veel activiteit is in uw brein. Daarmee is het letterlijk druk in uw hoofd.

2.         Alphastaat
De alphastaat is de leerstaat met 7 tot 14 hersengolfcycli per seconde.. In deze staat is uw alertheid is maximaal en u voelt zich toch ontspannen. U onthoudt goed de informatie die u leest, uw creativiteit en helderheid zijn optimaal en het kost geen enkele moeite om zaken te visualiseren. Dit is de staat die we gebruiken bij snellezen.

3.         Thetastaat
Dit is de droomstaat. U bent in een diepe trance. Dit is de staat waarin u zich bevindt vlak voordat u in slaap valt. U gebruikt de droomstaat ook als u mediteert, yoga beoefent, in trance geraakt of als u geestelijk ontspant. In deze modus floreert uw creativiteit. Ga maar na; mensen kunnen dingen in hun dromen doen, waar ze overdag niet eens aan durven denken!

4.         Deltastaat
De deltastaat is de slaapstaat. U bevindt zich in een diepe slaap en droomt erop los. U bent fysiek geheel ontspannen.

Hoe bereikt u de alphastaat?

Door rustig en diep in te ademen brengt u de hartslag richting 60 slagen per minuut. U kunt hiervoor ook muziek of andere ontspanningstechnieken gebruiken. Hierdoor realiseert u dat de frequentie van uw hersengolven daalt tot alphaniveau. Het is net of u uw hersengolven precies in de juiste maat zet. Hierdoor neemt uw concentratie toe. Dit resulteert op zijn beurt weer in een sneller en beter waarnemingsvermogen. U kunt hiervoor ook onderstaande oefening gebruiken.

Oefening: van bèta naar alpha

Ga rechtop zitten. Adem rustig en diep in. Kijk rechtvooruit en richt uw ogen in een hoek van 45 graden omhoog. Richt uw blik op een punt op de muur recht voor u. Neem een punt waar en blijf continu naar dit punt kijken. Blijf met uw blik gefocust op dit punt maar verplaats uw aandacht eens naar de ruimte links en rechts van dit punt. Ontdek hoe ver u kunt waarnemen. Adem ondertussen rustig door. Realiseer nu tegelijkertijd eens wat u boven en onder de ruimte van dit punt kunt waarnemen. Maak uw blikveld zo breed mogelijk. Laat nu uw ogen rustig naar beneden zakken, terwijl u deze gemoedstoestand en ook de brede blik blijft vasthouden. U zit nu waarschijnlijk in de alphastaat: u bent alert en toch ontspannen! Succes met oefenen!

Over de schrijver
Reactie plaatsen