De 9 voordelen van spiegelen van gedrag
11 oktober 2017 

De 9 voordelen van spiegelen van gedrag

Uit onderzoek blijkt dat basiskennis van het brein kan helpen bij verklaren en inspelen op gedrag uit jouw omgeving. Je hebt het vast wel eens gehoord: laat voorbeeldgedrag aan uw medewerkers zien!  Logisch zul je zeggen! Maar ten eerste gebeurt het nog niet altijd en ten tweede waarom is dit nu eigenlijk zo? In dit artikel leer je hoe spiegelneuronen jouw werk effectiever kunnen maken.

Wat levert spiegelen jou op?

Spiegel iemand zijn gedrag en je krijgt beter contact, zo wordt er in veel communicatietrainingen gepredikt. Dat levert natuurlijk reacties op: ‘het lijkt verdacht veel op manipuleren’, ‘dan ben ik mezelf niet meer’. Wetenschappelijk is inmiddels bewezen dat het toch veel voordelen oplevert.  

Berthold Gunster – schrijver van: “Ik ben oke, jij bent een sukkel”. heeft onderzoek laten doen naar het effect van spiegelen en daar kwamen een aantal leuke bevindingen uit:

Mensen die andere mensen goed spiegelen in gedrag, zo zegt het boek, hebben het volgende effect op hun gesprekspartner:

Spiegelaars

 1. zijn humoristischer, opener en oprechter
 2. geven u het gevoel dat het een gemakkelijk gesprek is.
 3. komen sympathieker, interessanter en intelligenter over.
 4. bereiken meer herkenning bij hun gesprekspartner. 

Deze vier punten dienen nog verder onderzocht te worden maar zijn interessant. De volgende voordelen zijn aantoonbaar.

Spiegelaars bereiken bij hun gesprekspartner: 

 1. dat deze het gesprek leuker en gezelliger vindt en dat de tijd sneller voorbijgaat. 
 2. dat deze het gevoel krijgt dat de spiegelaar gelukkig is.
 3. dat deze het gevoel krijgt dat er werkelijk contact is
 4. dat deze zich zelf na het gesprek goed voelt
 5. dat deze de spiegelaar als een goed humanistisch geestelijk werker ziet.

Wat is spiegelen precies?

Tips via FridayBytesJe kopieert je gesprekspartner in communicatie op bepaalde punten; non-verbale houding, intonatie, specifiek woordgebruik, snelheid van praten en ademhaling. Zonder dat deze het merkt, met als doel contact te maken. Soms leert men dit bewust maar vaak vindt spiegelen ook onbewust plaats. Iemand lacht naar je en je hebt de neiging terug te glimlachen. Iemand houdt de deur voor je open en de volgende persoon doet dit ook! 

De kracht van spiegelneuronen

Wetenschappers van Parma deden onderzoek naar neurale hersenactiviteit van apen. Men ontdekte twee dingen: 

 • a) elke keer als een aap naar een object reikte, dan ontladen (vuurden) de neuronen in zijn brein zich. 
 • b) Op een gegeven moment raapte een wetenschapper een aantal rozijnen op. Terwijl de aap hem dit zag doen, vuurden de premotore neuronen op dezelfde manier als eerder, toen de aap zelf een rozijn oppakte.  

Spiegelneuronen lijken verantwoordelijk te zijn voor nabootsen van gedrag. 

Tips voor persoonlijke ontwikkelingJe kunt hierdoor empathisch communiceren, nieuwe dingen aanleren, een specifiek gedrag vertonen etc.. Het maakt niet uit of je woorden ziet, hoort, een handeling uitvoert of dat je het iemand ziet doen. In alle gevallen worden dezelfde spiegelneuronen geactiveerd.  

Spiegelen als business-tool

Hoe kun je dit praktisch gebruiken? De volgende tips zijn niet instructief bedoeld maar dienen vooral om nieuwe ideëen op te doen, hoe je tijdens je werk spiegelneuronen kunt activeren!

Veranderingen doorvoeren in team/ organisatie

Leiders, als je een verandering wilt bereiken in je organisatie, vertoon dan zelf goed voorbeeldgedrag. Spreek je medewerkers zelf aan tijdens een kick-off en vertel je ervaring en gevoel bij je visie en strategie. Pols verwachtingen van je mensen en zoek hierbij aansluiting. Genereer momenten waarin je gebruik kunt maken van hun vragend en oplossend vermogen. Herhaal de boodschap als MT zichtbaar in woordelijk en visueel gedrag en geef expliciet betekenis aan dit gedrag – “ik zeg en doe dit omdat… Laat tekstfragmenten, kernwoorden en visualisaties terugkeren op uiteenlopende momenten op cruciale plaatsen. Dit zal de eerst gegeven boodschap steeds onbewust oproepen. De meest gemaakte fouten: zelf a zeggen en b doen, geen opvolging geven en het bij een geschreven woord laten, geen connectie met de achterban.

Leer presenteren als een pro!

Inspirerende sprekerKies cruciale momenten waarin je in je presentatie de spiegelneuronen wilt activeren. Voor je het podium opgaat, manage je staat, Loop dan rustig naar een punt op het podium, sta stil, scan langzaam van links naar rechts en terug over uw publiek en smile. Heb dan drie zinnen klaar om je presentatie te beginnen. Leg het doel en je intentie/ gevoel uit met de presentatie. Pols verwachtingen van je publiek en connect deze aan je presentatie. Geef duidelijk rustpunten aan in je presentatie en gebruik werkvormen om je publiek interactief te betrekken bij de presentatie. Pols aan het einde of je tegemoet bent gekomen aan de verwachtingen en laat mensen dit ook openlijk benoemen en… doe het met veel enthousiasme. Enthousiasme spiegelt immers enthousiasme.

Tips voor focusLeuke vergaderingen creëeren

Veel vergaderingen duren te lang en hebben te weinig resultaat. Zorg dus voor een duidelijke structuur. Maak een planning met duidelijk erin vermeld wat je van de deelnemers verwacht. Geef aan wat ze dienen voor te bereiden en wat de werkvorm is die je zult gebruiken: informeren – openlijke discussie – feedbackronde – spelvorm? Neem als voorzitter vooraf contact op met de deelnemers en vraag vooraf hun mening 1 op 1 – dit activeert hun spiegelneuronen en zal een vergadering korter maken. Verdeel duidelijk de taken tussen een discussieleider en een voorzitter. De voorzitter hakt de knopen door, bewaakt de tijd en planning en corrigeert mogelijk deelnemers. De discussieleider leidt het gesprek en zorgt dat iedereen evenveel aan bod komt. Hierdoor blijft je vergadering op planning en train je deelnemers in vertonen van gelijksoortig gedrag. Bovendien worden vergaderingen dan ook leuk en interactief.

Verbeter je gespreksvoering

Volg en leid in een gesprek. Besteedt de eerste paar minuten van een gesprek eens aan observeren van iemands houding, intonatie, ademhaling, communicatiestijl. Volg je gesprekspartner in wat hij doet en luister met interesse naar zijn verhaal. Stel actief vragen en pols zijn verwachtingen. Is er contact? Leid dan het gesprek rustig naar je gezamenlijke doelstellingen toe. Spiegel de snelheid van spreken, de intonatie, de wijze van zitten, specifiek woord- of stemgebruik, gemeenschappelijke interesses met bijbehorende ervaringen en gevoelens. Belangrijk: doe het met werkelijke interesse voor de ander. De inhoud, de vorm en non-verbale communicatie moeten met elkaar overeenkomen. Help je gesprekspartner bij visualiseren van zijn plannen.

Pas de tips maar eens toe en laat horen wat het effect is. Ik sta paraat met advies! 

Inspirerende sprekerInspirerende oefening “aan” schakelen voor de juist focus

Veel mensen leven vanuit hun snelle brein. De dagen vliegen voorbij en sommige momenten maakt men niet bewust mee. Enerzijds is dit goed omdat er anders te veel impulsen op je af zouden komen. Anderzijds is het wel handig als je je hiervan bewust bent en jezelf weer terug kunt halen om: aandachtig 100% te luisteren, de route naar je werk of thuis letterlijk te zien, de expressies op gezichten beter te kennen, tijdens lezen en leren 90% informatie op te kunnen nemen en langdurig te onthouden, meer gefocust te kunnen werken. Een simpele oefening:

 1. Bepaal vandaag voordat je ergens aan begint wat jouw doel en wat jouw vragen zijn. Pas als je dit weet, ga je van start.
 2. Bepaal dan of je het wel, niet of deels gaat doen en bepaal je stappenplan hoe je het gaat doen.
 3. Weeg vandaag bewust de plussen en minnen af, voel even hoe dit voelt en beslis dan wat je gaat doen.

Je zult merken dat je beter gefocust gaat werken en leven. ook zul je merken dat de kwaliteit van je beslissingen zal toenemen.

Enjoy!

Over de schrijver
Michael
Door

Michael

op 11 Jan 2022

Kan het zijn dat je in dit stuk spiegelen en wederkerigheid door elkaar haalt? Niet dat ik een specialist ben...

Eric
Door

Eric

op 30 Jan 2022

Bij iemand spiegelen had je de ander voor de gek. Niet meer en niet minder. Leuk voor mensen die zelf deze eigenschappen niet hebben en de ander willen manipuleren. Ben gewoon jezelf met al je imperfectie en dan hoef je niemand te spiegelen om een eerlijk en oprecht contact te hebben.

Eric
Door

Eric

op 30 Jan 2022

'had' moet houdt zijn ;-)

Reactie plaatsen